Koordinasjon

I dag har vi øvd litt på å stå på ting, rett og slett, etter inspirasjon fra Ingerid.

Reklamer